Praxis-workshop

Praxis-workshop ‚Klassificering och Märkning‘, halvdag

Under övergångsperioden fram till juni 2015 gäller äldre och nya regler parallellt. Produkter ska klassificeras både enligt KIFS 2005:7 och CLP-förordningen (förordning (EG) nr 1272/2008).

Kursen omfattar en genomgång av de grundläggande principerna för hur ämnen och blandningar ska klassificeras och fokuserar sedan på praktiska räkneexempel.

En fortsättnings/fördjupningskurs om klassificering av blandningar. Deltagare förutsätts ha en grundläggande kunskap om reglerna i KIFS 2005:7 och CLP.

Seminariets innehåll:

  • Kort översikt över gällande kemikalielagstiftning
  • Konsekvenser av CLP-förordningen för klassificering och märkning av ämnen och blandningar
  • Exempel på klassificering av ämnen (CLP)
  • Räkneexempel på klassificering av blandningar (KIFS 2005:7 och CLP)
  • Praktiska övningar med t.ex. deltagarnas exempel (exemplen ska lämnas i 14 dagar tidigare hos REACh ChemAdvice Sweden)

 

 Datum

 företagsanpassade seminarier

 Plats

 efter kundens önskemål

 Tid

 halvdag

 Pris

 beroende på antal deltagare och plats

 Anmälan

 anmäl dig här

 

REACh ChemAdvice

Kemikalierådgivare

Office Sweden

Telefon: 0321-10022

Info@kemikalieradgivare.se

 

Ytterligare seminarier

 

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)