Om oss

Kemikalierådgivaren

Vi har mycket erfarna kemikalierådgivare och specialister på produktsäkerhet och erbjuder

Konsulttjänster inom kemikaliehantering

  • Stöd och hjälp att förstå och leva upp till kraven i kemikalielagstiftningen
  • Säkerhetsdatablad, klassificering och märkning, CLP m.m.
  • REACH: Enda representant, SIEF kommunikation, registreringsdossierer / IUCLID

 

Rådgivning inom området produktsäkerhet och regulatory affairs

Stöd och hjälp med krav på material och produkter avsedda att

  • komma i kontakt med livsmedel
  • användas i kosmetika

Kemikalierådgivare

Office Sweden

Telefon: 0321-10022

Info@kemikalieradgivare.se

 

Ytterligare seminarier

 

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)